De samenstelling van beton

Beton is een multi functioneel materiaal wat tegenwoordig voor grotendeels alle soorten bebouwing gebruikt wordt. Niet de kalkverf, of betonlook verf met verschillende beton cire kleuren, maar de echte beton. Ook wordt het materiaal erg veel toegepast bij constructieve elementen van woningen zoals, vloeren, wanden en ook meubilair zoals: tafels, vensterbanken en zelfs banken en stoelen. Dit is logisch want beton is een heel eenvoudig materiaal waardoor het heel makkelijk is om te gebruiken. Het is goedkoop, je kan het bijna overal maken en het is heel makkelijk samen te stellen. Maar wat moet je nou precies samen stellen voor de perfecte kwaliteit beton?

Het heerlijke pure water

Water is een essentieel ingrediënt bij het samenstellen van beton. Water alleen niet in overvloed worden toegevoegd, er zit als het ware een recept achter. Door meer water te gebruiken wordt het beton beter te bewerken, maar wordt het eindresultaat juist weer slechter. De verharding van het cement is namelijk een chemische reactie die een bepaalde hoeveelheid water nodig heeft. Wanneer hier overheen gaat, zal het cement geen water opnemen en wordt de beton een zacht en zwak prutje. Een tekort aan water zorgt ervoor dat de cement helemaal niet reageert waardoor het beton niet bewerkbaar is. Dus een goede verhouding is essentieel voor goede beton.

De verschillende soorten in bindmiddel

Er is ook een bindmiddel nodig voor het water, de beton. Een oeroud bindmiddel, wat werd gebruikt in de romeinse tijd, is kalk. Dit is alleen hedendaags ongebruikt geraakt, omdat het teveel leek op ongewapend beton. Bij het bindmiddel genaamd, asfalt, wordt er asfaltbeton gemaakt. De wegen waar je naar je werk op rijdt zijn dus niet gemaakt van asfalt, maar beton asfalt. Men gebruikte vroeger ook pek of teer als bindmiddelen, maar dat wordt hedendaags niet meer gebruikt vanwege hun vervuilende stoffen en slechte mechanische eigenschappen. Het meeste beton wat tegenwoordig wordt samengesteld is cementbeton, hiervoor wordt, wat de naam als verklapt, cement gebruikt. Van cement bestaan meerdere vormen met verschillende eigenschappen, die per land verschillen in de hoeveelheid van wat er gebruikt wordt. In Nederland en België wordt er het zogenaamde portlandcement en hoogovencement gebruikt.